Antibiotica beleid

antibiotica beleid hillegomHet Wettelijk Vastgestelde Antibioticabeleid

In de wet is vastgelegd dat het voorschrijven van antibiotica zeer zorgvuldig dient te gebeuren. De rede hiervoor is het feit dat uit onderzoek is gebleken dat het overmatig toedienen van antibiotica bij consumptiedieren (rund, varken, kip) schadelijke gevolgen heeft voor de volksgezondheid. De antibiotica komen via milieu, vlees en dierlijke producten (bijvoorbeeld: melk) bij de mens terecht en veroorzaken resistenties.

Wanneer bacteriën resistent worden, heeft dat als gevolg dat er geen antibioticum meer is waarvoor deze bacteriën gevoelig zijn en dus mee bestreden kunnen worden. Er kunnen dan infecties optreden, welke een ernstig ziektebeeld of overlijden tot gevolg kunnen hebben. Vanwege de problemen in de landbouwhuisdierensector is de overheid ook zeer kritisch geworden op het antibioticagebruik bij gezelschapsdieren en zijn alle dierenartsen aan strikte regels gebonden. Afwijken van deze regelgeving is strafbaar.

De dierenarts heeft geen vrije keus in het voorschrijven van antibiotica. Pas na gedegen klinisch onderzoek, het maken van een kweek of antibiogram wordt gekozen voor een bepaalt antibioticum. Het verstrekken van antibiotica, zonder het dier gezien te hebben, is daarom niet mogelijk.

Het doel van al deze maatregelen is om een gerichte bacteriebestrijding in te zetten, zodat mens en dier ook in de toekomst geholpen kunnen worden met antibiotica.

Voor meer achtergrond informatie verwijzen wij u graag door naar de volgende links:

Wij hopen u hiermee voldoende informatie te hebben gegeven en daarmee uw begrip voor dit beleid te hebben vergroot.