Bravecto

Betreft: Bravecto® in de (sociale) media

Uitleg van MSD producent Bravecto:
De meeste werknemers van MSD Animal Health zijn dierenarts en/of diereigenaar en wij houden van onze dieren – net als u. Gezondheid en welzijn van uw en onze dieren zijn onze hoogste prioriteit. Wij vinden het onze verantwoordelijkheid om u correcte en evenwichtige informatie te geven over onze producten. Daarom is het belangrijk om alle feiten over Bravecto met u te delen.
Deze brief is een reactie op onbevestigde informatie die rondgaat over Bravecto. In de media (waaronder Facebook) zijn berichten verschenen waarin het plotselinge overlijden van honden, door de eigenaar in verband wordt gebracht met het gebruik van Bravecto. Ze hebben niet in acht genomen dat wetenschappelijke informatie over de veiligheid van het product niet overeenkomt met deze informatie, en zelfs angst en onrust veroorzaakt onder andere diereigenaren.
Nogmaals, we zien het als onze verantwoordelijkheid om elke melding van een mogelijke bijwerking te rapporteren aan de betreffende regelgevende instanties. Als dierenartsen en dierenliefhebbers leven wij mee met elk verlies van een dier, ongeacht de omstandigheden. Wij begrijpen dat het verdriet van een diereigenaar kan leiden tot meningen op o.a. sociale media die in tegenspraak zijn met de feiten uit wetenschappelijk onderzoek. Wij hebben vertrouwen in de veiligheid van Bravecto, zoals ook beschreven in de bijsluiter. Dit is gebaseerd op registratiestudies, het opvolgen en melden van mogelijke bijwerkingen, alsook op ons gebruikelijke en continue overleg met wetgevers en met dierenartsen.
Wij begrijpen dat diereigenaren in geval van ongerustheid contact opnemen met hun dierenarts. Als dierenarts begrijpt u dat het enorm belangrijk is om zorgvuldig de feiten te onderzoeken van een mogelijke bijwerking en deze aan ons te melden. Alleen op deze manier kunnen we er ons samen van verzekeren dat we ons laten leiden door feiten en niet door anekdotes die niet door wetenschap wordt ondersteund.
Gezonde dieren staan bij u en ons voorop. Het is onze plicht en verantwoordelijkheid om alle vermeende bijwerkingen van onze producten goed en grondig te onderzoeken. Elke melding van een mogelijke bijwerking wordt door ons uitgebreid gedocumenteerd, grondig onderzocht en in samenwerking met de autoriteiten nauwkeurig beoordeeld. Ook alle bijwerkingen die in de media worden geplaatst worden door MSD Animal Health serieus genomen en op dezelfde manier behandeld als rechtstreeks ontvangen meldingen.
Wij hebben het volste vertrouwen dat Bravecto voldoet aan alle eisen ten aanzien van veiligheid en werkzaamheid die u als practicus van onze producten verwacht.
Een factsheet met veiligheidgegevens van Bravecto is als bijlage bijgevoegd. Wij hopen dat wij u met deze informatie ondersteunen in uw communicatie naar eigenaren.
Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.
Met vriendelijke groet,
Lars Slingerland Joep Bolwerk Technical Manager Gezelschapsdieren BU Manager Gezelschapsdieren