Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn

De hele maand september in het teken van de stichting: Bevordering Huisdierenwelzijn!

st huisdierenwelzijn

Sterkliniek dierenartsen Hillegom zamelt geld in voor het goede doel!

Als dierenkliniek komen wij het regelmatig tegen. Een huisdier komt onverhoopt in een levensbedreigende situatie terecht. Medisch handelen wordt dan pure noodzaak wil je voorkomen dat het leven van zo’n dier veel te vroeg en abrupt wordt beëindigd. Alle (be) handelingen worden met de eigenaar besproken. Niet alleen om deze op de hoogte te houden van de situatie maar ook vanwege het kostenplaatje. Medisch handelen kost nu eenmaal geld en zeker wanneer het om spoedeisende hulp gaat kunnen kosten flink stijgen. Maar wat nu wanneer de eigenaar financieel aan de grond zit? Ondanks het altijd meedenken van ons als dierenkliniek blijven er uiteraard kosten verbonden aan medisch handelen.

Gelukkig voor het dier, de eigenaren en dierenartsen bestaat er voor de écht schrijnende gevallen de stichting: Bevordering Huisdieren Welzijn. Deze stichting omschrijft zichzelf als volgt:

STICHTING BEVORDERING HUISDIERENWELZIJN IS EEN ONAFHANKELIJK LANDELIJK PLATFORM VOOR MENSEN MET EEN HUISDIER, zélf (tijdelijk) VERKEREND IN ERNSTIGE MINIMA SITUATIE.

Wanneer men voldoet aan de vooraf gestelde criteria kunnen mensen een beroep doen op de stichting Bevordering Huisdierenwelzijn. In samenwerking met alle partijen wordt dan gezocht naar gepaste oplossingen en wordt tegemoet gekomen in de kosten. Op die manier wil stichting Bevordering Huisdierenwelzijn dieren helpen in situaties waar financiële middelen niet of nauwelijks aanwezig zijn. Op de website van deze stichting staat prachtig uiteengezet wat de achterliggende gedachte ervan is. En waarom “dan doe je dat dier toch weg…” vaak nét iets te kort door de bocht is.

Omdat wij als Sterkliniek Dierenartsen Hillegom het belang van deze stichting ontzettend goed begrijpen, ermee samenwerken en waarderen is de volgende actie ontstaan.

DE HELE MAAND SEPTEMBER DRAGEN WIJ VAN ELK; CONSULT, BEHANDELING OF OPERATIE €1,= AF AAN DE STICHTING BEVORDERING HUISDIERENWELZIJN.

Voor meer informatie; kijk even op https://www.huisdierenwelzijn.nl/, op onze eigen site; www.sterkliniekdierenartsenhillegom.nl OF…volg ons op Facebook.