Goed nieuws voor het konijn

Konijnen zijn het op twee na populairste huisdier in Europa en steeds meer baasjes zijn gemotiveerd om hun dier zo goed mogelijk te verzorgen. Naast goede voeding en onderdak houdt dit ook in dat op gezette tijden de dierenarts geraadpleegd moet worden voor de specifieke gezondheidsbehoeften. Net als bij honden en katten zijn vaccinaties en castratie of sterilisatie belangrijke preventieve gezondheidsmaatregelen voor konijnen.

Vanaf april 2012 geven we u nog beter advies en uw konijn nog betere zorg in Sterkliniek dierenartsen Hillegom en Nieuw-Vennep.

Specialistische zorg voor de gezondheid van het konijn
Dit jaar zullen onze dierenartsen een diepgaande nascholing volgen die ons in staat zal stellen om nog modernere en specialistische gezondheidzorg te bieden voor uw konijn.

Nieuwe Vaccinatie
Onlangs is er een nieuw vaccin op de markt gekomen voor konijnen. Dit vaccin beschermt, net als de al bestaande vaccins, tegen myxomatose en RHD (rabbit haemorrhagic disease of VHS, viraal hemorragisch syndroom). Dit nieuwe vaccin biedt een betere en langere bescherming tegen de beide dodelijke en nog veel voorkomende virusziekten. Met één injectie zal uw konijn gedurende een heel jaar beschermd blijven. Dit in tegenstelling tot het ‘oude’ vaccin, wat maximaal zes maanden bescherming geeft en vaak zelfs korter.

Het nieuwe vaccin is beschikbaar per individuele dosering en dit maakt het mogelijk om elk konijn op elk gewenst moment de jaarlijkse vaccinatie te geven, net zoals nu al bij honden en katten gebeurt. De tot nu toe beschikbare vaccins voor konijnen waren zodanig verpakt, dat tegelijk meerdere konijnen moesten worden gevaccineerd. Daarom organiseerden veel dierenartsen speciale ‘konijnenvaccinatiedagen’. Dit zal bij gebruik van dit nieuwe vaccin niet nodig zijn en daardoor kan de eigenaar op elk gewenst moment een afspraak voor vaccinatie maken.

Konijnen kunnen vanaf vijf weken leeftijd worden gevaccineerd, wat ook geldt voor dwergrassen.

Myxomatose is een al langer bekende, ernstige konijnenziekte. De ziekte kent tweejaarlijkse pieken in de zomermaanden. Ze wordt verspreid door bijvoorbeeld muggen en de konijnenvlo. De eerste week vertonen aangetaste konijnen roodomrande, maar niet-tranende ogen. Daarna begint het konijn te niezen. Pas de tweede week beginnen zich myxomatosetumoren te ontwikkelen.

RHD is een specifieke konijnenziekte. De laatste tien jaar is RHD verantwoordelijk voor een grote sterfte onder wilde konijnen. In 2004 was er nog maar 30% over van de Nederlandse konijnenpopulatie uit 1994. RHD wordt verspreid door direct of indirect contact: direct van konijn op konijn door lichaamsvocht en uitwerpselen, indirect door besmet gras, stekende insecten of door de mens (kleding en schoeisel). Tamme konijnen worden vaak besmet door dit indirecte contact, omdat het virus tot 3 maanden kan overleven op bijvoorbeeld kleding. Zieke konijnen worden sloom, stil, stoppen met eten en krijgen vaak diarree. Uiteindelijk kan het konijn bloeden uit de neus door inwendige longbloedingen en gillen van de pijn. Eenmaal ziek sterft het konijn binnen enkele dagen. De ziekte is niet te behandelen, maar wel te voorkomen door te vaccineren.