Euthanasie

witte kat in spiegelHet laten inslapen of, euthanasie is voor de gemiddelde huisdiereigenaar gelukkig geen dagelijkse onderwerp. Daardoor kan het zijn dat eigenaren over minder kennis beschikken wanneer het hierover gaat. Ervaring leert dat de emoties rondom de euthanasie het bemoeilijken erover te praten. Informatie over de gang van zaken voor tijdens en na de euthanasie gaat daarom vaak, logischerwijs, verloren. Om die reden hebben wij de zaken voor u op een rijtje gezet. De periode rondom de euthanasie is tenslotte al zwaar genoeg en dan is het fijn wanneer alles naar wens verloopt.

Wat is euthanasie?

Euthanasie is het door een dierenarts bevorderen van een zachte en pijnloze dood van een dier door een injectie. Onze huisdieren sterven lang niet allemaal een natuurlijke dood. In veel gevallen zijn de gevolgen van een ziekte dermate erg dat de levenskwaliteit van het dier ernstig wordt aangetast. Ook als er zekerheid bestaat over de wijze waarop een dier zal overlijden ten gevolge van een ziekte kan euthanasie een pijnlijke of moeizame dood voorkomen.
In het algemeen wordt euthanasie toegepast bij dieren die lijden onder een gebrekkige levenskwaliteit of bij dieren die zeer binnenkort een zware doodsstrijd te wachten staat. Een andere, wat meer zeldzame categorie, is die waarbij bijzondere omstandigheden gelden zoals onbeheersbare agressie. Bij deze dieren vindt euthanasie plaats om mens en dier te beschermen.

Hoe gaat Sterkliniek Dierenartsen Hillegom/Nieuw-Vennep om met euthanasie?

Het besluit tot inslapen nemen onze dierenartsen niet gemakkelijk. De dierenarts die de euthanasie zal uitvoeren heeft daarom eerst uitgebreid overleg met de eigenaar. Ook met collega’s binnen de kliniek volgt soms nog een overleg om zo met elkaar tot het juiste besluit te komen.
Bij ondraaglijk lichamelijk (bijvoorbeeld pijn) of geestelijk (bijvoorbeeld incontinentie, ernstige dementie) lijden is de beslissing niet erg moeilijk, maar in andere gevallen wordt uitvoerig naar een levensparende oplossing gezocht. Ook wilde dieren worden deskundig en liefdevol verzorgd om de kans op een goed onderkomen of een terugkeer naar de natuur te bevorderen.
Voor ons onbekende patiënten die bij ons worden aangeboden alleen voor euthanasie zullen ook altijd eerst uitgebreid onderzocht worden. Daarnaast vindt er uiteraard een gesprek met de eigenaar plaats.

Euthanasie en kinderen

Euthanasie is absoluut een aangrijpende gebeurtenis voor kinderen. Grotere kinderen kunnen een intens verdriet hebben: ze hebben misschien hun hele leven al opgetrokken met het dier. Dieren kunnen nu eenmaal een zeer belangrijke plaats in hun leven innemen.
Zeer jonge kinderen kennen niet zo zeer het verdriet, maar zijn zeer gevoelig voor associaties. Probeer als ouder te voorkomen dat kleine kinderen verteld wordt dat het dier gaat “slapen” en vervolgens niet meer wakker zal worden. In de beleving van een kind kan dan iedereen dit overkomen tijdens slaap. De associatie met het “doodmaken” door een “witte jas”, “spuitje geven” of “prikje” moet worden voorkomen. Dit om toekomstige medische handelingen voor het kind zelf niet tot een angstige gebeurtenis te maken.   Verwerken van het inslapen van een huisdier gaat vaak goed wanneer het kind de kans krijgt een tekening te maken of iets mee kan geven wat hun huisdier verder kan vergezellen. Kinderen tussen de 6 en 12 jaar zijn oud genoeg om één en ander te begrijpen, maar zullen verschillend reageren. In het algemeen is ons advies om jonge kinderen niet bij de euthanasie aanwezig te laten zijn.
Het zelf begraven van kleinere dieren geeft deze gebeurtenis letterlijk “een plaats” in de wereld van het kind.

De afspraak

Wanneer, na overleg, de beslissing tot inslapen is genomen wordt een afspraak gemaakt voor het tijdstip van de euthanasie. Het inslapen van het huisdier kan bij ons in de kliniek plaatsvinden. Hiervoor reserveren wij een rustige plek en wordt ruim de tijd genomen. Een andere optie is dat het inslapen thuis, in vertrouwde omgeving plaatsvindt. Eén van onze dierenartsen komt dan met alle benodigdheden aan huis.
Bij honden en katten verloopt de euthanasie over het algemeen in twee fases. In de eerste fase zal het dier door een injectie diep in slaap vallen, als tijdens een narcose voor de operatie. Wanneer het dier het toelaat gaat de voorkeur uit naar het gebruik van een braunulle. Dit is een kleine kunststof naald die in het bloedvat van een voorpoot wordt gezet. Als bij het toedienen van een infuus. Op die manier komen de gebruikte middelen direct in de bloedbaan. Snelle, volstrekt pijnloze opname van de stoffen zorgt er nu voor dat het inslapen geruisloos zal verlopen. Wanneer deze eerste keus niet tot de mogelijkheden behoort wordt gekozen voor een injectie in de bilspier. De opname van de stoffen zal nu langer duren. Eventueel braken kan een bijkomstigheid zijn. De tweede injectie kondigd de tweede fase aan. Deze wordt altijd in een bloedvat gegeven, zorgt er daarna voor dat het hart ongemerkt zal stoppen met kloppen.
Bij vogels en kleine dieren als knaagdieren wordt één injectie toegediend.
Wij denken dat het voor het dier prettiger is als de eigenaar in ieder geval bij de eerste injectie aanwezig is.
Wij adviseren om, voordat de afspraak voor de euthanasie gemaakt is, met elkaar thuis al te overleggen wat wenselijk is nadat het dier is overleden.

Na de euthanasie

Nadat het huisdier in alle rust is ingeslapen en er afscheid is genomen is het aan de eigenaren de keus wat er mag gebeuren met het overleden dier. Verschillende opties zijn mogelijk.
  • De eigenaar begraaft het dier thuis. Bij kleinere dieren kan dit prima. Zorg er wel voor dat het dier ruim 1 meter onder de grond begraven zal worden.
  • De eigenaar kiest voor een individuele of groepscrematie. Sterkliniek Dierenartsen Hillegom/Nieuw-Vennep werkt nauw samen met Huisdiercrematorium Groenendijk. Wij nemen dan direct contact op met dit crematorium om het dier bij ons in de kliniek op te halen of.. op gewenst tijdstip bij u thuis wanneer het dier thuis is ingeslapen. Voor de mogelijkheden die dit crematorium voor u heeft hebben wij speciale folders. Ook kunt u de website bezoeken of telefonisch informeren.
  • Wanneer de eigenaar niet kiest voor bovengenoemde zal het dier bij ons in de kliniek achterblijven en worden opgehaald door de destructie. Destructie houdt in dat dieren met meerdere dieren tegelijk zullen worden vernietigd.

Na het inslapen zal er in het geval van de hond door ons een euthanasieverklaring worden afgegeven aan de eigenaar. Deze levert men in bij de afdeling Burgerzaken in het Gemeentehuis van de woonplaats. Deze verklaring is nodig om vrijgesteld te worden van hondenbelasting. Ook is deze verklaring nodig wanneer men een huisdierziektekostenverzekering heeft afgesloten.

Kosten

De kosten van een euthanasie zijn opgebouwd uit; tijd, hoeveelheid gebruikte verdoving (eerste injectie), hoeveelheid euthanasiemiddel (tweede injectie), verzorging en eventueel transport van het overleden dier. Daarnaast worden bij het thuis in laten slapen, visitekosten in rekening gebracht. De kosten voor de euthanasie kunnen, indien gewenst, direct worden voldaan. Anders is het mogelijk een rekening te versturen.

De kosten gemaakt door het crematorium worden door het crematorium zelf berekend en bij u geïncasseerd.

Wettelijke bepalingen en mogelijkheden

Iedere gemeente heeft haar eigen bepalingen omtrent het mogen begraven van een huisdier op eigen terrein. In de gemeente Ermelo is dat bijvoorbeeld (nog) toegestaan.
Begraven kan ook op een begraafplaats voor dieren, maar daar zijn er maar weinig van. Bovendien worden deze graven vaak op korte termijn weer “geruimd”.

Overleden huisdieren, door de wet “destructiemateriaal” genoemd, mogen officieel op geen enkele manier worden vervoerd anders dan door die bedrijven die daarvoor ontheffing hebben gekregen. Uiteindelijk moet een overleden dier volgens de wet vernietigd worden. Indien de eigenaar dit niet anders aangeeft is de dierenarts verplicht het overleden dier voor destructie aan te bieden. Het overleden dier wordt dan gezamenlijk met andere dode dieren verbrand.
Indien de eigenaar dit niet wenst en begraven niet aan de orde is dan kan ook worden gekozen voor crematie. Hierbij worden de dieren individueel of met enkele anderen gecremeerd. Desgewenst kan een urn of een uitstrooiblik verkregen worden.

Tot slot

Ondanks het nare onderwerp is bovenstaande informatie van groot belang. Euthanasie maakt tegenwoordig deel uit van het hebben van huisdieren, bijna iedere eigenaar wordt er vroeg of laat mee geconfronteerd. Wij hopen u hiermee te helpen bij de eventuele voorbereiding op een ongetwijfeld moeilijke periode.