Opname en Intensive Care

opnamehokWanneer dieren bij ons geopereerd worden nemen wij ze op in onze opnameafdeling. Dat afscheid nemen van het huisdier is nooit echt prettig. Misschien helpt het te weten dat wij met de grootste zorg met het huisdier omgaan. Wij maken gebruik van warmtematjes met schapenvachten, en voorzien in eten en drinken. Katten krijgen natuurlijk een kattenbak en honden worden regelmatig uitgelaten. Alle medewerkers in onze kliniek hebben huisdieren en begrijpen dan ook als geen ander dat het vervelend is het dier in “vreemde handen” achter te moeten laten.

Zieke dieren die langer moeten blijven worden ook opgenomen evenals de dieren die zeer speciale zorg nodig hebben. Om optimale zorg aan onze patiënten te kunnen geven hebben wij de nodige voorzieningen getroffen. Zo zijn er in de wanden op verschillende plaatsen zuurstofaansluitingen gemaakt. Ook beschikken wij over twee couveuses. Op deze afdeling wordt de rust zoveel mogelijk bewaard.

Om dieren voor te bereiden op operaties, te verzorgen na de operatie en intensieve zorg te verlenen aan kritieke patiënten verlenen onze paraveterinairen de allerbeste zorg. Daarnaast worden dieren in opname een aantal maal per dag onderzocht op hun actuele situatie door onze dierenartsen.

Omdat er meerdere dieren in onze opname verblijven is het van groot belang dat alle dieren voor aankomst ontwormd, ontvlooid hond in opnameen gevaccineerd zijn. Wanneer dit door omstandigheden niet het geval is, dragen wij hier zelf zorg voor, mits de conditie van het dier dit toelaat. Dit alles ter bescherming en voorkoming van overbelasting van andere opname patiënten.

Wanneer een dier voor langere tijd bij ons moet verblijven, kunt u natuurlijk ook op ziekenbezoek komen. Wel even bellen vooraf, dan plannen wij uw bezoekje in en kunnen wij u meteen op de hoogte stellen van de gezondheidssituatie van uw dier.

Aan het verblijf van uw dier in onze kliniek zijn kosten verbonden. Onze artsen zullen deze kosten en eventueel te verwachten kosten zoveel mogelijk van te voren met u bespreken. U kunt dagelijks contact opnemen over de gezondheidstoestand van uw dier en het therapeutisch plan. Belt u dan even tussen: 10.30h-11.00h en 15.00h-15.30