Rabiës of hondsdolheid

Wat is Rabiës

hond met rabies

Foto: LICG

Rabiës is een dodelijke infectieziekte die de hersenen aantast. Het wordt ook wel hondsdolheid genoemd.

Rabiës is één van de bekendste zoönose: Dit is een infectie die overgedragen kan worden van dieren op mensen. Dit kan zijn via een beet, krab of lik van een geïnfecteerd dier.

Op 28 september is het Wereld Rabiës Dag. Dit is namelijk de sterfdag van Louis Pasteur, de uitvinder van het rabies-vaccin. Over heel de wereld worden er verschillende activiteiten en campagnes georganiseerd om het bewustzijn te vergroten over de invloed van Rabiës. Hondsdolheid komt overal ter wereld voor behalve op Antartica.

Rabiës is dodelijk

De ziekte eist jaarlijks nog steeds veel mensenlevens en dierenslachtoffers. Het komt – gelukkig – nog zelden voor in Nederland. In Nederland komt het virus alleen voor bij vleermuizen. Deze link brengt u op de pagina Vleermuis.net. Hier vindt u alle informatie die nodig is wanneer u onverhoopt met een vleermuis in contact komt.overdragen rabies virus hond op mens

Het gaat vaak om patiënten die in het buitenland het virus hebben opgelopen. Mensen kunnen zelf rabiës oplopen via een beet, krab of lik van een besmet dier. Zonder een snelle behandeling is de besmetting in de meeste gevallen dodelijk, zowel voor dieren als mensen. Wereldwijd overlijden zo’n 50.000 mensen per jaar aan rabiës of hondsdolheid. Het is dan ook af te raden om honden of katten in het buitenland uit de hand te voeren of te aaien.

Besmette (huis)dieren

Dieren kunnen besmet raken door andere geïnfecteerd dieren. Dit kan tot stand komen via krabben, bijtwonden of zogen. Dieren met het virus krijgen dezelfde ziekteverschijnselen als mensen: honden, katten en vossen laten vooral de ‘furieuze vorm’ zien, terwijl landbouwhuisdieren meestal de ‘paralytische vorm’ ontwikkelen. Deze dieren raken verlamd. Zoals we al eerder schreven. Besmette huisdieren kunnen Rabiës overbrengen op de mens. Dit omdat het Rabiës virus een zoönose is en daarom overdraagbaar op andere soorten.

Symptomen bij dieren

De symptomen van Rabiës variëren per dier, maar bij bijna alle dieren is een gedragsverandering één van de eerste symptomen. Zowel honden als katten veranderen van karakter, tonen agressief gedrag of worden onrustig. Vaak gaan zij zwerven, vermageren of lopen onzeker.

De tijd van besmetting tot symptomen, ofwel incubatietijd, verschilt sterk: 1 week tot 8 maanden.  Symptomen zijn kunnen dan ook pas dagen of zelfs weken later zichtbaar zijn. Zodra een dier besmet raakt, verspreidt het virus in een snel tempo via de zenuwbanen en het centraal zenuwstelsel naar de hersenen, het ruggenmerg en uiteindelijk de organen.

Vaccinatie tegen hondsdolheidrabies vaccinatie

Als bij dieren verschijnselen van de infectieziekte zijn opgetreden dan is een behandeling niet meer mogelijk. Het dier zal overlijden (of geëuthanaseerd worden). Het is belangrijk om zo snel mogelijk onderzoek te laten plegen.

Je kunt je hond of kat beschermen tegen Rabiës door je dier te laten vaccineren. Dit is in Nederland niet verplicht, tenzij je je dier meeneemt naar het buitenland. Dan is de inenting wettelijk verplicht en dient ten minste 21 dagen voor vertrek te worden gegeven. Sinds 2014 moeten ook de jonge dieren vanaf 13 weken worden ingeënt tegen Rabiës. Houdt hierbij rekening dat de vaccinatie pas na 2 weken werkzaam zal zijn. Rabiës vaccinatie zal het dier tot 3 jaar lang beschermen.

(Bron: RIVM)