Sterilisatie hond met laparoscopie

Laparoscopie

laparoscopisch steriliserenKijkoperaties bij huisdieren:

Laparoscopisch opereren bij dieren is het gevolg van deze succesvolle methode in de humane geneeskunde. Het woord laparoscopie staat voor “kijkoperatie”. Dit betekent dat de chirurg niet met het blote oog in het lichaam kijkt en opereert maar met een camera! Deze manier van opereren biedt veel voordelen. Operaties kunnen veiliger en sneller worden uitgevoerd. De wond(jes) die deze operatie met zich meebrengen zijn zeer klein en genezen snel. Omdat er minder in het dier “gesneden” hoeft te worden is een laparoscopische operatie veel minder pijnlijk. Hierdoor kan gewerkt worden met lichtere narcose. Ook het infectiegevaar, wat je bij open wonden zou kunnen verwachten, wordt tot het minimum beperkt.  Het laparoscopisch steriliseren van een teefje is dan ook altijd onze eerste keus ten opzichte van het “traditioneel” steriliseren.Laparoscopie hond

De manier van onder narcose brengen en houden d.m.v. gas anesthesie is bij een laparoscopische operatie niet anders dan normaal. Ook bij laparoscopie wordt gebruik gemaakt van volledige monitoring en beademing.

Wanneer het dier eenmaal slaapt en klaargemaakt is voor de operatie zal de chirurg beginnen met het maken van klein gaatje in de buik. Via dit gaatje wordt lucht in de buikholte gebracht. Hierdoor wordt de buikholte een zeer overzichtelijke ruimte en is er plaats om de operatie uit te gaan voeren. Vervolgens zal de chirurg nog 2 kleine gaatjes in de buik maken. Hierin zullen instrumentarium en een cameraatje naar binnen worden gebracht. Op een monitor ziet de chirurg dan precies wat er in de buik gebeurd.

Niet alleen het steriliseren van dieren gebeurd laparoscopisch. Inmiddels zijn meerdere operaties zeer goed uitvoerbaar met deze kijkoperatie.

Mochten er nog vragen zijn over deze manier van opereren, dan staat het antwoord hierop misschien wel op onze FAQ (veel gestelde vragen) lijst. En anders zijn onze medewerkers graag bereid om aanvullende informatie te verstrekken.